Wat is de Ronde Tafel?

De Ronde Tafel is een internationale vereniging van jonge mannen, dewelke 1.500 leden telt in België. De “RT”, zoals de Ronde Tafel wordt genoemd door haar leden, vindt haar oorsprong in de kringen van de Engelse service clubs. Het lidmaatschap in de Ronde Tafel stopt op 40 jarige leeftijd. Zodoende verzekeren we ons van een continue instroom van nieuwe en jonge ideëen.
 

Doelstellingen van de Ronde Tafel?

De Ronde Tafel is op politiek en confessioneel vlak neutraal, waarin er geen etnische of raciale beperkingen toegelaten zijn. Eigen aan de Ronde Tafel is haar open geest en interesse voor zowel traditionele als vernieuwende ideeën en tendensen, steeds met haar motto “adopt, adapt, improve” - “aanvaarden, aanpassen, verbeteren” in het achterhoofd.
 

De drie voornaamste doelstellingen van de vereniging zijn:


Uitwisseling van professionele en persoonlijke ideeën tussen haar leden

Een uitzonderlijke kans om andere mensen en culturen te leren kennen ver buiten zijn eigen horizon, zowel op privé als op professioneel vlak. De verscheidenheid van de leden maakt dat elke ontmoeting uitzonderlijk is. Zich te ontplooien en zicht te ontwikkelen in een vereniging die duidelijk onafhankelijk is van elke taalkundige, politieke, confessionele of religieuze beweging. Nieuwe ontmoetingen met personen die dezelfde filosofie nastreven in het dagelijks leven, zowel in het binnenland als in het buitenland.


Bevorderen van nieuwe en bestaande vriendschappen in België en in het buitenland

Bevorderen van vriendschap tussen jonge mannen met verschillende beroepsbezigheden en samen actief deelnemen aan de vereniging. Mensen ontmoeten die men waarschijnlijk nooit zou leren kennen hebben zonder de Ronde Tafel. Tweemaal per maand onvergetelijke ontmoetingen beleven door het organiseren van talrijke activiteiten zoals spreekbeurten, bezoeken, reizen, samenkomsten in binnen- en buitenland... vriendschappen die veel verder reiken dan de Ronde Tafel en die ook nog na de leeftijd van 40 jaar bereikt te hebben blijven bestaan.

“Round Table Events are where you meet an old friend for the first time”


Sociaal engagement

Een gemeenschappelijk sociaal engagement ten voordele van hulpbehoevenden. Zijn eigen professionele en sociale omgeving van dit engagement overtuigen.

De Ronde Tafel informeert u graag over haar sociale projecten. Onderstaand kan u alvast enkele van onze projecten en persartikelen vinden.

 

 

http://www.editiedendermonde.be/2013/04/13/serviceclub-steunt-kamp-voor-jonge-nierpatienten/